MVO

MVO

Duurzaam ondernemen is een belangrijk maatschappelijk issue.
Ook Noviflora neemt als bedrijf haar verantwoording voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hierbij gaat het om de vertaling van het idealistisch streven van duurzaam ondernemen naar de commerciële realiteit. Op een manier dat er een goede balans ontstaat tussen People, Planet en Profit; een gezonde financiële prestatie, een rechtvaardig sociaal beleid en zorg voor het milieu.
Want MVO is vooral ook ondernemen.

MVO - doelstellingen:

  • Energiezuinige maatregelen zoals afvalscheiding; eenmalig fust wordt apart verzameld van papier en karton. Afval wordt gescheiden in ‘groen’ afval en agrarisch restafval.
  • Energiezuinig transport (verminderen CO²); er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrachtwagens die voorzien zijn van een ultraschone EEV-motor.
  • Participeren in MVO-keurmerken sierteeltsector zoals MPS.
  • Ontwikkeling duurzame concepten zoals Ogreen Clean Machines.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen verweven in HRM-beleid