heart for NEW.

heart for NEW.

Nyskapning og produktfornyelse er et viktig satsingsområde hos Noviflora.

Våre innkjøpere leter hele tiden etter nye planter hos gartnerier i hele Europa. Noviflora samarbeider tett med ulike foredlere, gartnerier og nyhetsavdelingen hos FloraHolland-blomsterauksjon, slik at vi hele tiden er oppdatert når nyheter blir introdusert.

Vi videreformidler denne informasjon med en gang til våre kunder, slik at også du har størst mulig fordel av disse opplysningene.
Nye produkter introduseres ved hjelp av introduksjoner og testmarkeder.
Nye planter kjennes igjen ved dette NEW-merket.

Flere nye produkter finnes i nettbutikken