Inloggen

Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Noviflora Holland B.V. hierna aangeduid als Noviflora. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Noviflora het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Aansprakelijkheid
Noviflora zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Noviflora aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Noviflora aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacy statement
Noviflora vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Noviflora gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
• Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
• Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over wijzigingen in deze website. U kunt via de e-mailservice zelf aangeven of u nieuwsbrieven wilt ontvangen. U kunt uw gegevens via de e-mailservice ook wijzigen, of het toesturen van e-mail stoppen. Wilt u daarna weer informatie per e-mail ontvangen dan kunt u dit via de e-mailservice opnieuw aangeven.

Geen gebruik van gegevens door derden
Noviflora stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Noviflora is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Noviflora haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Noviflora de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. De website maakt gebruik van cookies om de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Noviflora behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.